Snerydning

Kontinuerlig og sikker glatførebekæmpelse

Snerydning / Glatførebekæmpelse

For alle virksomheder og for vejmyndighederne er vinteren en vanskelig tid, hvis man selv vil stå for kontinuerlig og sikker glatførebekæmpelse.

Planlægning og udførelse

Da glatførebekæmpelse er et perifert område for de fleste virksomheder, institutioner eller boligforeninger, er det svært at planlægge rationelt – og næsten umuligt at sikre, at den livsvigtige bekæmpelse af glatte veje bliver sat ind på det rigtige tidspunkt. Vi står i dag for glatførebekæmpelsen for en lang række erhvervsvirksomheder, kommune, offentlige vejmyndigheder og hos ejendoms- og boligselskaber.

Professionel tilgang

For os er glatførebekæmpelse et kerneområde om vinteren. Vi har derfor den fornødne ekspertise og kapacitet – både hvad angår mandskab og materiel – til at sætte ind med de rigtige midler, på det rigtige tidspunkt.

Løsning efter dine behov

Vi tilbyder forskellige løsninger på glatførebekæmpelsen. Lige fra løsninger, hvor kunden kun kalder os ud ved snevejr – til totalløsninger, hvor vi koordinerer opgaven. Det indebærer, at vi selv kalder medarbejderne ud og sørger for at arealerne er saltet og farbare til fast aftalt tid.